Obavijest o nadmetanju – Isporuka roba: kuhinjski namještaj i oprema

Na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i Elektroničkom oglasniku javne nabave Europske unije je dana 12.06.2023. objavljen postupak javne nabave za nabavu i ugradnju kuhinje.

Detalje o objavi možete pronaći na sljedećem linku:https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7689150