Obavijest o nadmetanju – Vođenje projekta i postupaka javne nabave

Na Elektroničkom oglasniku javne nabave je dana 20.10.2020. objavljen postupak javne nabave za nastavak vođenja projekta i postupaka javne nabave.

Detalje o objavi možete pronaći na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4377789

Obavijest o objavi postupka jednostavne nabave za adaptaciju garsonijere

Na Elektroničkom oglasniku javne nabave je dana 09.10.2020. objavljen postupak jednostavne  nabave za adaptaciju garsonijere u vlasništvu Odgojnog doma Bedekovčina za potrebe organiziranog stanovanja.

Detalje o objavi možete pronaći na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4341841

Obavijest o objavi postupka jednostavne nabave za uklanjanje – razgradnju postojećih građevina i zbrinjavanje materijala

Na Elektroničkom oglasniku javne nabave je dana 09.10.2020. objavljen postupak jednostavne nabave za uklanjanje – razgradnju postojećih građevina i zbrinjavanje materijala.

Detalje o objavi možete pronaći na sljedećem linku:https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4341818