Entries by admin

Javna nabava – Izgradnja objekta C

Nakon objave Izvješća o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za provedbu postupka javne nabave radova – Izgradnja objekta C, na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i Elektroničkom oglasniku javne nabave Europske unije je dana objavljen postupak javne nabave za izvođenje radova nastavka izgradnje tzv. objekta C. Detalje o objavi možete pronaći na sljedećem […]

Javna nabava – Izgradnja objekta B

Nakon objave Izvješća o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za provedbu postupka javne nabave radova – Izgradnja objekta B, na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i Elektroničkom oglasniku javne nabave Europske unije je dana objavljen postupak javne nabave za izvođenje radova nastavka izgradnje tzv. objekta B. Detalje o objavi možete pronaći na sljedećem […]

Javna nabava radova – Izgradnja objekta C

Na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i Elektroničkom oglasniku javne nabave Europske unije je dana 08.02.2024.  objavljeno Prethodno savjetovanje za javnu nabavu radova – Izgradnja objekta C. Detalje o objavi možete pronaći na sljedećem linku: https://eojn.hr/prior-consultation-ca/1787

Javna nabava radova – Izgradnja objekta B

Na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i Elektroničkom oglasniku javne nabave Europske unije je dana 08.02.2024.  objavljeno Prethodno savjetovanje za javnu nabavu radova – Izgradnja objekta B. Detalje o objavi možete pronaći na sljedećem linku: https://eojn.hr/prior-consultation-ca/1780

Obavijest o nadmetanju – Nabava namještaja u sklopu EU projekta KK.08.1.3.02.0003 za Projekt„Zajedno stvaramo našu bajku“

Na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i Elektroničkom oglasniku javne nabave Europske unije je dana 26.09.2023. objavljen postupak javne nabave – nabava namještaja  u sklopu EU projekta KK.08.1.3.02.0003 za projekt „Zajedno stvaramo našu bajku“. Detalje o objavi možete pronaći na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=8090602

Obavijest o nadmetanju – Isporuka roba: kuhinjski namještaj i oprema

Na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i Elektroničkom oglasniku javne nabave Europske unije je dana 12.06.2023. objavljen postupak javne nabave za nabavu i ugradnju kuhinje. Detalje o objavi možete pronaći na sljedećem linku:https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7689150

Obavijest o nadmetanju – Vođenje projekta i postupaka javne nabave

Na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske je dana 07.04.2022. objavljen postupak javne nabave za nastavak vođenja projekta i postupaka javne nabave. Detalje o objavi možete pronaći na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6158743

OBAVIJEST O OBJAVI JEDNOSTAVNE NABAVE NA EOJN ZA UKLANJANJE RAZGRADNJU POSTOJEĆIH GRAĐEVINA I ZBRINJAVANJE MATERIJALA

Dana 20. srpnja 2021. je na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike objavljen postupak jednostavne nabave za uklanjanje – razgradnju postojećih građevina i zbrinjavanje materijala (ponovljeni postupak). Detalje o objavi možete pronaći na sljedećem linku:https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5307447

Obavijest o nadmetanju – IZVOĐENJE RADOVA – Ponovljeni postupak

Nakon objave Izvješća o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za provedbu postupka javne nabave: izvođenje radova – izgradnja 3 nova objekta u sklopu projekta Zajedno stvaramo našu bajku, na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske je dana 27.05.2021. objavljen postupak javne nabave za izvođenje radova. Detalje o objavi možete pronaći na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5131975

Obavijest o nadmetanju – IZVOĐENJE RADOVA – Ponovljeni postupak

Nakon objave Izvješća o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za provedbu postupka javne nabave: izvođenje radova – izgradnja 3 nova objekta u sklopu projekta Zajedno stvaramo našu bajku, na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske je dana 27.05.2021. objavljen postupak javne nabave za izvođenje radova. Detalje o objavi možete pronaći na sljedećem linku: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5131975