Obavijest o nadmetanju – Nabava namještaja u sklopu EU projekta KK.08.1.3.02.0003 za Projekt„Zajedno stvaramo našu bajku“

Na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i Elektroničkom oglasniku javne nabave Europske unije je dana 26.09.2023. objavljen postupak javne nabave – nabava namještaja  u sklopu EU projekta KK.08.1.3.02.0003 za projekt „Zajedno stvaramo našu bajku“. Detalje o objavi možete pronaći na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=8090602