Javna nabava – Izgradnja objekta C

Nakon objave Izvješća o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za provedbu postupka javne nabave radova – Izgradnja objekta C, na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i Elektroničkom oglasniku javne nabave Europske unije je dana objavljen postupak javne nabave za izvođenje radova nastavka izgradnje tzv. objekta C.

Detalje o objavi možete pronaći na sljedećem linku:

https://eojn.hr/tender-ca/2266

Javna nabava – Izgradnja objekta B

Nakon objave Izvješća o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za provedbu postupka javne nabave radova – Izgradnja objekta B, na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i Elektroničkom oglasniku javne nabave Europske unije je dana objavljen postupak javne nabave za izvođenje radova nastavka izgradnje tzv. objekta B.

Detalje o objavi možete pronaći na sljedećem linku:

https://eojn.hr/tender-ca/2267

Javna nabava radova – Izgradnja objekta C

Na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i Elektroničkom oglasniku javne nabave Europske unije je dana 08.02.2024.  objavljeno Prethodno savjetovanje za javnu nabavu radova – Izgradnja objekta C. Detalje o objavi možete pronaći na sljedećem linku:

https://eojn.hr/prior-consultation-ca/1787

Javna nabava radova – Izgradnja objekta B

Na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i Elektroničkom oglasniku javne nabave Europske unije je dana 08.02.2024.  objavljeno Prethodno savjetovanje za javnu nabavu radova – Izgradnja objekta B. Detalje o objavi možete pronaći na sljedećem linku:

https://eojn.hr/prior-consultation-ca/1780