Javna nabava – Izgradnja objekta C

Nakon objave Izvješća o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za provedbu postupka javne nabave radova – Izgradnja objekta C, na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i Elektroničkom oglasniku javne nabave Europske unije je dana objavljen postupak javne nabave za izvođenje radova nastavka izgradnje tzv. objekta C.

Detalje o objavi možete pronaći na sljedećem linku:

https://eojn.hr/tender-ca/2266