Javna nabava radova – Izgradnja objekta B

Na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i Elektroničkom oglasniku javne nabave Europske unije je dana 08.02.2024.  objavljeno Prethodno savjetovanje za javnu nabavu radova – Izgradnja objekta B. Detalje o objavi možete pronaći na sljedećem linku:

https://eojn.hr/prior-consultation-ca/1780