Obavijest o nadmetanju – Nadzor građevinskih radova

Na Elektroničkom oglasniku javne nabave je dana 05.09.2020. objavljen postupak javne nabave za stručni nadzor građenja.

Detalje o objavi možete pronaći na sljedećem linku:https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4247389