Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju 3 objekta u sklopu projekta Zajedno stvaramo našu bajku